Energetika stojí na prahu rychlých změn.“

Skupina SUAS GROUP se v nadcházejících letech chystá na velké změny v oblastech výroby tepla a elektrické energie.

 V SUAS Clean Energy chceme mít bohatý energetický mix zelených technologií. V rámci SUAS Clean Energy se zpočátku budeme soustředit na výronbu energie ze zemního plynu, ale chceme vybudovat i fotovoltaické elektrárny a další ekologické zdroje energií. Těmito zdroji nebudeme zabírat zemědělskou půdu, využijeme naše stávající plochy, jako například výsypky — Lítovskou výsypku, Smolnickou výsypku, předpolí lomu Jiří a další místa různých našich brownfieldů.

Obecně nebude Česká republika nikdy z hlediska obnovitelných zdrojů energetickou velmocí. Vodní elektrárny jsou u nás vzácným jevem, místní větrné elektrárny nemohou konkurovat těm německým na moři a v osvitu samozřejmě nikdy nemůžeme u fotovoltaických elektráren konkurovat jihu Evropy. I proto počítáme s tím, že po odstavení uhelných zdrojů, až na něj dojde, nahradíme jejich výkon našimi novými zdroji jen částečně.

Svou roli budou hrát například i různá lokální energetická společenství, tedy decentralizace a jakási mikroenergetika a komunitní energetika. To vše ale bude klást velké nároky na systémovou integraci a systémy, které budou muset celý tento ekosystém řídit a vyregulovat. Prioritou však vždy musí být zachování energetické bezpečnosti a spolehlivosti dodávek.

SUAS Clean Energy