Namíříme skupinu i do nových oborů.“

Jednou z nových součástí SUAS GROUP bude i linie Technology, která zastřeší celou řadu aktivit - od oprav strojů přes dopravu až po strojírenskou výrobu. Linie chce pod vedením Pavla Franciska pracovat na interních zakázkách skupiny i získat nové zákazníky mimo ni, a tím rozšířit svou působnost.

 Základní myšlenkou fungování linie Technology je zachování a následně vytvoření nových pracovních míst na pozicích, ve kterých mají stávající společnosti skupiny bohaté zkušenosti. Opraváři, montéři, strojírenští výrobci, ale i řidiči a obsluhy stavebních strojů a mnohé další profese jsou ty, které si chce SUAS GROUP do budoucna udržet, jelikož skupina cítí, že je po těchto odbornostech na trhu hlad a firma tak může tuto poptávku využít pro svůj vlastní prospěch a prospěch zaměstnanců. Ve stávajícím uspořádání pracují zaměstnanci především na mnohých interních zakázkách skupiny, to by se ale mohlo pod vlajkou Technology postupně měnit a měl by růst podíl takzvaných externích zakázek.

„Obecně nám jde o to, abychom nesbírali jen zakázky uvnitř skupiny, ale abychom byli konkurenceschopní na celém trhu,“ říká Pavel Francisko, který dostává linii Technology na starosti. A o jaké zakázky může jít? „Máme tu dva základní směry, jeden sdružujeme pod hlavičkou SUAS Transportation, kde se jedná především o dopravu, druhý pak pod hlavičkou SUAS Machinery, a tam jde o výrobu, montáž a údržbu v oblasti strojní a elektro,“ říká Francisko.

Pod linii Transportation spadají následující společnosti:

SUAS Transportation Service s. r. o.

SUAS Technology