Krajské technické školy budou reagovat na potřeby regionálních zaměstnavatelů

(celá tisková zpráva ve formátu PDF)
(ilustrační fotografie ke stažení)

Krajské technické školy budou reagovat na potřeby regionálních zaměstnavatelů

Karlovy Vary (16. 9. 2021) Karlovarský kraj čeká transformace regionu, během které by měl přejít od těžby uhlí ke klimaticky neutrálnímu hospodářství, novým zdrojům energie, území by se mělo rozvíjet i v oblasti výzkumu a inovací. Tomu by se v budoucnu měla přizpůsobit i nabídka pracovního uplatnění a oborová struktura středních škol. O úzké provázanosti školství s tématem transformace proto jednali na Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov zástupci Karlovarského kraje, společnosti SUAS GROUP a.s. a vedení školy.  

Velcí zaměstnavatelé v kraji mají řadu rozvojových programů a strategické projekty, jejichž realizace musí jít ruku v ruce s nabídkou středních škol a budoucím profesním zaměřením jejich absolventů. „Jsme rádi, že s touto aktivitou přichází největší zaměstnavatel v regionu, Sokolovská uhelná a její sesterská společnost SUAS GROUP. Do diskuse a následného společného výstupu bychom chtěli zapojit i ostatní odborné školy, jako je Integrovaná střední škola v Chebu, Střední průmyslová škola Ostrov a Střední odborná škola stavební v Karlových Varech,“ uvedl krajský radní Jindřich Čermák. Podle vedoucí odboru školství krajského úřadu Moniky Havlové v současnosti připravuje expertní pracovní skupina koncepční materiál, který by dotáhl do konce optimalizační kroky v rámci oborové struktury krajských středních škol. Podklad bude po posouzení mimokrajskými odborníky z oblasti školství a regionálního rozvoje diskutován s řediteli škol, ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost při krajském zastupitelstvu, s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje a s ostatními sociálními partnery v regionu. Potřeby zaměstnavatelů by se právě měly stát součástí připravované koncepce.

Společnost SUAS GROUP chce aktivně oslovit především technicky zaměřené školy a nabídnout intenzivní spolupráci. „Ředitele škol ubezpečujeme, že počítáme s úzkou provázaností vzdělávání a praxe. Sokolovská uhelná a její sesterská společnost SUAS GROUP zůstává největším zaměstnavatelem na Sokolovsku a v celém kraji a nutně potřebuje, stejně jako ostatní firmy, oporu pro své rozvojové plány související s transformací regionu, podporu ve školách, které vychovávají budoucí kvalifikované síly pro jednotlivé profese. Proto bychom si rádi nastavili spolupráci se školami a řešili jednotlivé tematické oblasti,“ vysvětlil místopředseda dozorčí rady SUAS GROUP a.s. Pavel Tomek.

Jak uvedl ředitel ISŠTE Sokolov Pavel Janus, o vyprofilování školy se vede dlouhá diskuse. „Naše škola vzešla z průmyslového potenciálu Sokolovska a dodnes jsme velmi flexibilní v tom, abychom se oborově i obsahově přizpůsobili požadavkům zaměstnavatelů na budoucí uplatnění našich žáků,“ zdůraznil Pavel Janus. V závěru jednání se zúčastnění dohodli na pokračování společných setkání na dalších technických krajských školách a na přípravě výstupu, který by doplnil krajskou koncepci.