Oznámení o personální změně v představenstvu společnosti

Od 1. ledna 2022 dochází k personálním změnám v představenstvu Sokolovské uhelné, p.n., a.s. a v představenstvu SUAS GROUP a. s.

Současný předseda představenstva obou skupin Ing. Zbyšek Klapka, MBA se na vlastní žádost rozhodl k 31.12.2021 odstoupit z těchto funkcí.

Jménem společnosti děkujeme panu Klapkovi za odvedenou práci a dlouhodobý přínos, když v Sokolovské uhelné působil od roku 1987, v dozorčí radě od roku 2006 a od roku 2012 v představenstvu. Zbyšek Klapka bude s námi dál spolupracovat na různých projektech v roli externího konzultanta.

Roli předsedy představenstva převezme od 1. ledna 2022 dosavadní člen představenstva pan Ing. Jiří Pöpperl, Ph.D.

Funkcí ekonomického ředitele bude od ledna 2022 pověřen Ing. Jan Filip, MSc., MBA.

 

V Sokolově 3. 12. 2021

Ing. Jaroslav Rokos, MBA                            
Předseda dozorčí rady
SUAS GROUP a.s.

JUDr.  Pavel Tomek
Předseda dozorčí rady
Sokolovská uhelná, p.n., a.s.