Pomoc Ukrajině

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

společně s vámi sledujeme drtivé důsledky ruské invaze na Ukrajinu, která se v těchto dnech stala centrem pozornosti celého světa. Pomoc lidem, kteří jsou přímo ohroženi válečným konfliktem, vnímáme jako naši přirozenost, a proto jsme přistoupili k vyhlášení firemní finanční sbírky, a to nejenom mezi našimi zaměstnanci, ale i spoluobčany z našeho okolí.

Finance z této sbírky budou následně použity na podporu lidí zasažených konfliktem na Ukrajině, ať už zůstávají ve válečné zóně, nebo jsou nuceni uprchnout na naše území. Budou sloužit k zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či ubytování.

Pokud se rozhodnete prostřednictvím naší firemní sbírky pomoci, prosíme o věnování vámi vybrané jakékoliv finanční částky na nově k tomuto účelu založený transparentní účet číslo:

317 317 073 / 0300

Není to pouze o vás a vašem příspěvku. Zavazujeme se, že jako firma pošleme na účet minimálně stejnou částku, kterou se nám díky vám podaří vybrat. O použití vybraných finančních prostředků vás budeme informovat.

Sbírka trvá od tohoto okamžiku do konce března 2022 s tím, že může být prodloužena, pokud to bude situace spojená s válečným konfliktem na Ukrajině vyžadovat.

Děkujeme, že pomáháte!

 

Vedení společnosti Sokolovská uhelná, p. n., a. s.
Vedení společnosti SUAS GROUP a. s.