SUAS GROUP upevňuje svou roli a zakládá SUAS Facility

SUAS Facility navazuje na část činnosti dosavadní divize Správy majetku. Pod novým vedením má za úkol především zmodernizovat a rozšiřovat stávající údržbové činnosti a také nabízet své široké spektrum údržbových služeb externím zákazníkům. Ti oceňují to, že údržby svých kapacit nemusí zastřešovat z vlastních finančních a lidských zdrojů a mohou si tyto služby pronajímat.

Do pozice Facility managera byl jmenovaný Pavel Vesecký, který má letité zkušenosti v oboru z předchozích zaměstnání ze strany dodavatele tak také ze strany zákazníka. Interní tým SUAS Facility bude čítat na 12 zaměstnanců. Hlavním oborem činnosti je vnitřní i vnější správa objektů, v rámci spolupráce s ostatními subjekty skupiny pak dál revize, odpadové hospodářství, laboratorní rozbory nebo technické zabezpečení budov (TZB). Logistika, výroba, obchodní centra, HORECA a automotive jsou hlavními segmenty trhu, kam své údržbové služby SUAS Facility směřuje. 

Mým cílem je přivést do skupiny SUAS GROUP zkušenosti získané v mých předchozích rolích v oblasti Facility managementu. Máme před sebou kompletní modernizaci vlastních údržbových služeb a navazujících systémů a stejně tak máme ambici stát se jedničkou v dodávání údržbových služeb do širokého segmentu firem nejen na Sokolovsku, ale v celém Karlovarském kraji“ sdělil Pavel Vesecký, vedoucí Facility services skupiny SUAS GROUP. 

Interní zakázky

Primárním interním projektem SUAS Facility je digitalizace a pasportizace majetku Sokolovské uhelné a SUAS GROUP. Cílem je zmapovat a zdigitalizovat veškerý majetek, který je pevně spojený s budovami společnosti. V rámci celé skupiny jde až o desítky tisíc položek. 

Subprojektem pak je pro SUAS Facility sběr dat, která budou v budoucnu sloužit jako zdrojová data pro vnitřní správu majetku celé skupiny. Na této zakázce firma spolupracuje s externím dodavatelem, firmou Arkance Systems, která v jejím rámci využívá vlastního systému TwiGIS. Ta dokonce pro náročnou zakázku od SUAS vyvinula nadstavbu vlastního systému na administraci pozemků. Projekt je v přípravě, po dobu tří měsíců budou sbírána výchozí data a samotná implementace dat do systému proběhne ve třetím a čtvrtém kvartále tohoto roku. Ostrý provoz bude od ledna 2023.

Externí zakázky 

SUAS Facility se ve finálovém kole účastní výběrového řízení o celoroční venkovní údržbový servis polygonu BMW. Další externí zakázky jsou nyní ve fázi příprav a výběrových řízení.