Energie změny

Skupina SUAS GROUP se pohybuje na poli energetiky, cirkulární ekonomiky, realitní a developerské činnosti a strojírenství.

Stojíme na čtyřech pilířích. Prvním je i nadále energetika, byť už založená na neuhelných zdrojích. Druhým takzvaná cirkulární ekonomika, tedy hospodaření s odpady. Třetím pilířem je realitní a developerská činnost, čtvrtým využití stávajících kapacit například ve strojírenství či autodopravě. Tato diverzifikace vede ke stabilitě skupiny při vstupu na trh a umožňuje rozvoj jednotlivých perspektivních segmentů.

1792

1792

Johann David Starck si od Nosticů pronajímá starou slévárnu mosazi ve Stříbrné, kde zahajuje výrobu dýmavé kyseliny sírové. Během několika let se mu podaří snížit její cenu ze 160 zlatých za vídeňský cent na na pouhou desetinu a zcela tak ovládne domácí trh s touto komoditou.

1885

1885

Johann Anton Starck založil firmu Dolové a průmyslové závody v Dolním Rychnově, dříve firma J. D. Starck, která dál expanduje především v oblasti těžby uhlí. O rok později firma instaluje první dynamo a stává se průkopníkem elektrifikace revíru. V roce 1907 v Dolním Rychnově pak otevírá svou první elektrárnu.

1945

1945

Na základě dekretu prezidenta republiky je firma v říjnu 1945 zestátněna a dalším dekretem vzniká v březnu 1946 národní podnik Falknovské hnědouhelné doly a briketárny ve Falknově, později HDB Sokolov. Těsně před zestátněním se společnost podílela na více než polovině celkové těžby v revíru.

1959

1959

Provoz zahájila nová elektrárna v Tisové. Její první blok o výkonu 183,8 MW doplnil o tři roky později další s výkonem 112 MW. Šlo o vůbec první velkoelektrárnu na území tehdejšího Československa. Později se stala i hlavním zdrojem tepla pro města Sokolov, Habartov a přilehlé obce.

1960

1960

Zřízení Kombinátu pro využití hnědého uhlí Vřesová a zahájení výstavby zpracovatelské části, která zahrnuje, mimo jiné, technologie pro úpravu hnědého uhlí, teplárnu nebo výrobu svítiplynu. O patnáct let později je zpracovatelská část spojena s těžební a vzniká Palivový kombinát Vřesová.

1994

1994

Fond národního majetku zakládá společnost Sokolovská uhelná. Ve Vřesové je o dva roky později dokončena výstavba paroplynové elektrárny s dvěma bloky o souhrnném výkonu 400 MW. Ty jsou prvními svého druhu ve stabilním provozu v ČR. Mimo jiné slouží k vyrovnávání frekvence a napětí přenosové soustavy.

2004

2004

Privatizace společnosti jejími manažery. Technologie zpracovatelské i těžební části procházejí modernizací, rozsáhle se investuje do oblasti ochrany životního prostředí. V roce 2009 firmu vážně zasáhne sesuv vnitřní výsypky lomu Jiří a později i skokový nárůst ceny emisních povolenek.

2020

2020

Nečekaný odchod jednoho z vlastníků společnosti Františka Štěpánka. V jeho osobě firma i celý region ztratili obrovského patriota, který žil pro společnost i kraj. Byl jedním z hlavních iniciátorů významných investičních i revitalizačních projektů, které zásadní měrou přispěly k rozvoji Sokolovska.

2021

2021

Idea využít existující potenciál v lidské, technické i ekonomické rovině pro start nového rozvoje Karlovarského kraje vede ke vzniku SUAS GROUP. Ta se stává nositelem nových ambiciózních záměrů a projektů s cílem zajistit ekonomickou a sociální stabilitu oblasti i její budoucí prosperitu.

Karlovarský kraj a SUAS GROUP vypisují soutěž na urbanistickou studii jezera Medard

(celá tisková zpráva ve formátu PDF)
(ilustrační fotografie ke stažení)

 Karlovy Vary, Sokolov 30. června 2021 – Karlovarský kraj spolu s energetickou společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., v součinnosti se sesterskou společností SUAS GROUP a.s., vyhlašují soutěž na urbanistickou studii okolí rekultivovaného dolu, jezera Medard. Právě v této lokalitě má mimo jiné vzniknout volnočasová a rekreační oblast s navazující infrastrukturou a službami. Projekt je součástí obnovy a zatraktivnění celého území Karlovarského kraje a regionu Sokolovska, který má v budoucnu zajistit stabilní pracovní místa, vytvářet příznivé podnikatelské prostředí a nabídnout rovněž atraktivní rezidenční bydlení.

Soutěž na urbanistickou studii vyhlašuje Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Pořizovatelem územní studie, která je její součástí, je Krajský úřad Karlovarského kraje. Do soutěže mohou zájemci své projekty hlásit do 30. 7. 2021. Zadávací dokumentace je k dispozici na www.suas.cz

Území řešené touto studií se nachází severozápadně od města Sokolov a na území obcí Svatava, Habartov, Chlum Svaté Maří, Bukovany a Citice, v Karlovarském kraji. Jedná se o ojedinělou a rozvojovou oblast v bezprostředním okolí nově vzniklého jezera Medard, které bylo vytvořeno v rámci rekultivace a revitalizace po ukončení těžby hnědého uhlí, a to zatopením lomové lokality Medard - Libík. Těžba byla v lokalitě ukončena v roce 2000. Jezero Medard bylo napouštěno od roku 2008 do roku 2016 a má přibližnou rozlohu 492 ha. V současné době již byla ukončena i zbytková těžba uhlí v severovýchodní části řešeného území a byla zahájena rekultivace a sanace poslední zbylé části okolí jezera Medard.
Důvodem pro zpracování této územní studie je zájem využít potenciálu, který tato lokalita skýtá pro zásadní rozvojové změny dotčeného regionu s vlivem na celý Karlovarský kraj – zajištění pracovních příležitostí, rozvoj volnočasových a turistických aktivit, zajistit rezidenční bydlení pro obyvatele regionu, ale taktéž pro nové zaměstnance, kterých bude zapotřebí pro rozvojové programy.
Cílem územní studie je navrhnout ucelenou koncepci funkčního řešení využití území v okolí jezera Medard, aby bylo dosaženo předpokladů pro udržitelný rozvoj území s tím, že hlavní důraz je kladen na ekologii, trvalou udržitelnost a zaměstnanost.
Transformace celého regionu Sokolovska v atraktivní lokalitu je jedním z cílů energetické společnosti Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. a její nově utvářené sesterské skupiny SUAS GROUP. Vizí SUAS GROUP ve spolupráci s Karlovarským krajem je ekonomický rozvoj Karlovarska a Sokolovska s důrazem na zaměstnanost a podnikatelské aktivity, celospolečenský rozvoj ve smyslu podpory bydlení, služeb a volnočasových aktivit s využitím trendů v ekologii, ochrany životního prostředí a udržitelnosti.

Citace
JUDr. Pavel Tomek, místopředseda dozorčí rady SUAS GROUP a.s., předseda dozorčí rady SUAS Construction s.r.o.
„Máme jedinečnou příležitost, právě teď utváříme budoucnost našeho regionu. Odklon od uhelné energetiky nám umožňuje hledat nové příležitosti a kromě nových energetických aktivit je pro SUAS GROUP velmi důležité rozvíjet obrovský potenciál, který nám dávají naše rozlehlé lokality. Okolí zatopeného lomu, jezera Medard, znamená 2 500 hektarů připravených k novému životu. Příprava území v okolí jezera Medard vytvoří základ pro další investice, které přinesou rozvoj lokality i celého regionu a podpoří investiční rozvojové projekty. Naším záměrem je zde šetrným a udržitelným přístupem vytvořit prostor pro rozvoj volnočasových aktivit pro naše obyvatele i turismus, vybudování nové infrastruktury a s ní spojených služeb, včetně rezidenčního bydlení. Tento potenciál představuje naši podstatnou výhodu pro umístění řady rozvojových projektů na Sokolovsko. Oceňuji přístup odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a věřím, že společnými silami se nám rozvoj lokality podaří uvést v život.“

Patrik Pizinger, člen Rady Karlovarského kraje

„Území v okolí jezera Medard nabízí obrovské možnosti nejen z pohledu atraktivního využití pro volnočasové aktivity, ale občané Sokolovska i celého regionu tady v budoucnu mohou najít bydlení pro svoje rodiny, pracovní místa ve službách a provozech, které se k takové lokalitě pojí. Proto vnímáme přístup SUAS GROUP jako velmi přínosný. Věříme, že společnými silami se nám podaří využít potenciál, který vedle lázeňství nabízí celý Karlovarský kraj. Pokračujeme v přípravě transformace regionu, jež by měla vést nejen k využití nových energetických zdrojů, ale měla by pomoci zvýšit životní úroveň lidí, kteří tady žijí, a zajistit udržitelný rozvoj do budoucna.“

www.suasgroup.cz

Kontakt pro média:
Kateřina Pištorová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
t +420 775 977 570

Vedení SUAS GROUP

Jsme SUAS GROUP. Sokolovsko, Karlovarsko, nádherný kus země, úžasná krajina. Chodov, Sokolov, Staré Sedlo, Březová, Habartov. Všude tady a na spoustě jiných míst působíme a pracujeme. Energetika, cirkulární ekonomika, realitní a developerské činnosti či strojírenství. To jsme my. My a naši lidé. Lidé, kterých si vážíme a kteří dělají ze Sokolovska jednu z nejkrásnějších a nejrozvinutějších částí České republiky.

Jaroslav Rokos předseda dozorčí rady
Pavel Tomek místopředseda dozorčí rady
Jan Smolka člen dozorčí rady
Zbyšek Klapka předseda představenstva
David Najvar místopředseda představenstva
Pavlína Havlanová HR manažerka
Jiří Pöpperl člen představenstva
Pavel Francisko člen představenstva
Pavel Poc člen představenstva

Magazín Nová Energie

Představujeme vám 1. číslo magazínu Nová Energie skupiny SUAS GROUP, společnosti, která se pohybuje na poli energetiky, cirkulární ekonomiky, realitní a developerské činnosti a strojírenství.

Narůstající globální ekologické problémy ukazují, že uhelná energetika není dlouhodobě udržitelná. A to jak enviromentálně, tak z pohledu surovinového nebo energetického. Jediné řešení nabízí zodpovědnost velkých firem, jakou SUAS GROUP je, vůči svému okolí a jejich vůle se transformovat. V magazínu představují klíčové postavy skupiny SUAS GROUP vizi pro Sokolovsko, kde společnost vždy hrála významnou roli.