TVOŘÍME SOKOLOVSKO.

S respektem k přírodě rozvíjíme moderní energetiku, protože budoucnost nám není lhostejná.

Připravujeme realizaci výjímečných developerských projektů s příznivým dopadem na místní ekonomiku a životní prostředí. Aktivně se podílíme na zajištění zaměstnanosti a usilujeme o spokojenou budoucnost našich zaměstnanců a jejich dětí. Stojíme při Vás již dvě stě třicet let. Společně s Vámi teď měníme náš region v ještě lepší místo pro život.

1792

1792

Johann David Starck si od Nosticů pronajímá starou slévárnu mosazi ve Stříbrné, kde zahajuje výrobu dýmavé kyseliny sírové. Během několika let se mu podaří snížit její cenu ze 160 zlatých za vídeňský cent na na pouhou desetinu a zcela tak ovládne domácí trh s touto komoditou.

1885

1885

Johann Anton Starck založil firmu Dolové a průmyslové závody v Dolním Rychnově, dříve firma J. D. Starck, která dál expanduje především v oblasti těžby uhlí. O rok později firma instaluje první dynamo a stává se průkopníkem elektrifikace revíru. V roce 1907 v Dolním Rychnově pak otevírá svou první elektrárnu.

1945

1945

Na základě dekretu prezidenta republiky je firma v říjnu 1945 zestátněna a dalším dekretem vzniká v březnu 1946 národní podnik Falknovské hnědouhelné doly a briketárny ve Falknově, později HDB Sokolov. Těsně před zestátněním se společnost podílela na více než polovině celkové těžby v revíru.

1959

1959

Provoz zahájila nová elektrárna v Tisové. Její první blok o výkonu 183,8 MW doplnil o tři roky později další s výkonem 112 MW. Šlo o vůbec první velkoelektrárnu na území tehdejšího Československa. Později se stala i hlavním zdrojem tepla pro města Sokolov, Habartov a přilehlé obce.

1960

1960

Zřízení Kombinátu pro využití hnědého uhlí Vřesová a zahájení výstavby zpracovatelské části, která zahrnuje, mimo jiné, technologie pro úpravu hnědého uhlí, teplárnu nebo výrobu svítiplynu. O patnáct let později je zpracovatelská část spojena s těžební a vzniká Palivový kombinát Vřesová.

1994

1994

Fond národního majetku zakládá společnost Sokolovská uhelná. Ve Vřesové je o dva roky později dokončena výstavba paroplynové elektrárny s dvěma bloky o souhrnném výkonu 400 MW. Ty jsou prvními svého druhu ve stabilním provozu v ČR. Mimo jiné slouží k vyrovnávání frekvence a napětí přenosové soustavy.

2004

2004

Privatizace společnosti jejími manažery. Technologie zpracovatelské i těžební části procházejí modernizací, rozsáhle se investuje do oblasti ochrany životního prostředí. V roce 2009 firmu vážně zasáhne sesuv vnitřní výsypky lomu Jiří a později i skokový nárůst ceny emisních povolenek.

2020

2020

Nečekaný odchod jednoho z vlastníků společnosti Františka Štěpánka. V jeho osobě firma i celý region ztratili obrovského patriota, který žil pro společnost i kraj. Byl jedním z hlavních iniciátorů významných investičních i revitalizačních projektů, které zásadní měrou přispěly k rozvoji Sokolovska.

2021

2021

Idea využít existující potenciál v lidské, technické i ekonomické rovině pro start nového rozvoje Karlovarského kraje vede ke vzniku SUAS GROUP. Ta se stává nositelem nových ambiciózních záměrů a projektů s cílem zajistit ekonomickou a sociální stabilitu oblasti i její budoucí prosperitu.

SUAS GROUP se zaměří na výstavbu elektrických rozvodných sítí

Energetická společnost SUAS GROUP rozšiřuje své pole působnosti a vstupuje do nového oboru podnikání. Spoluzakládá montážní podnik SUAS Grid, který se bude zaměřovat na stavbu elektrických rozvodných sítí. 

Nově vzniklý podnik SUAS Grid, který je v podílu jedna ku jedné vlastněn i dlouholetým byznysovým partnerem skupiny Petrem Pauknerem vlastníkem Carbounion Bohemia, se bude zaměřovat na výstavbu elektrické rozvodné sítě primárně v lokalitě západních a severních Čech. Oblast si společnost vybrala, jelikož se v regionech dlouhodobě daří sesterským společnostem skupiny Sokolovské uhelné a SUAS GROUP. Podnik již obdržel i rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

„V severních a západních Čechách působíme 230 let a známe toto prostředí jako své boty. Navíc s odklonem od uhlí ve společnosti Sokolovská uhelná můžeme využít současných kapacit do nově vzniklého podniku. Naši zaměstnanci ze Sokolovské uhelné, tak dostanou nové pracovní příležitosti,“ vysvětluje rozhodnutí k lokálnímu zaměření společnosti místopředseda dozorčí rady SUAS GROUP Pavel Tomek, který ve firmě zastupuje dědice zesnulého majoritního akcionáře Františka Štěpánka.

Z počátku se počítá s tím, že podnik nabídne pracovní místa pro zhruba padesát pracovníků. „Do týmu, který bude postaven z lidí především ze Sokolovské uhelné, chceme přinést zkušenosti, know how a reference. Na trhu montáží působíme už sedm let,“ upřesňuje Petr Paukner s tím, že si s firmou zatím nestanovuje žádné finanční plány.

Společnost by mohla dle majitelů v prvních letech generovat až stamilionové tržby. Tomek navíc dodává, že podle něj podnik poroste ještě rychleji: „Obchodní činnosti začneme budovat na externích zakázkách. Předpokládáme a věříme, že se nám dále naskytnou i příležitosti práce pro SUAS GROUP, které budou přibývat.“

Společnost SUAS GROUP má ambici investovat do zelené energetiky zhruba deset miliard korun, kde původní desetiletý záměr počítá se sedmi fotovoltaickými a čtyřmi větrnými elektrárnami v souhrnném výkonu až 250 megawattů. Skupina by se ráda podílela i na budování infrastruktury dobíječek pro elektromobily, první by měla v nadcházejících měsících vyrůst u golfového hřiště v Sokolově, které patří do skupiny. Další dobíječky budou součástí rozvojových investičních aktivit v rámci průmyslového či rezidenčního developmentu.

 

Vedení SUAS GROUP

Jsme SUAS GROUP. Sokolovsko, Karlovarsko, nádherný kus země, úžasná krajina. Chodov, Sokolov, Staré Sedlo, Březová, Habartov. Všude tady a na spoustě jiných míst působíme a pracujeme. Energetika, cirkulární ekonomika, realitní a developerské činnosti či strojírenství. To jsme my. My a naši lidé. Lidé, kterých si vážíme a kteří dělají ze Sokolovska jednu z nejkrásnějších a nejrozvinutějších částí České republiky.

Jaroslav Rokos předseda dozorčí rady
Pavel Tomek místopředseda dozorčí rady
Jan Smolka člen dozorčí rady
Jiří Pöpperl předseda představenstva
David Najvar místopředseda představenstva
Pavlína Havlanová HR manažerka
Pavel Francisko člen představenstva
Pavel Poc člen představenstva
Jan Filip člen představenstva

Magazín Nová Energie

Představujeme vám 2. číslo magazínu Nová Energie skupiny SUAS GROUP, společnosti, která se pohybuje na poli energetiky, cirkulární ekonomiky, realitní a developerské činnosti a strojírenství.

Narůstající globální ekologické problémy ukazují, že uhelná energetika není dlouhodobě udržitelná. A to jak enviromentálně, tak z pohledu surovinového nebo energetického. Jediné řešení nabízí zodpovědnost velkých firem, jakou SUAS GROUP je, vůči svému okolí a jejich vůle se transformovat. V magazínu představují klíčové postavy skupiny SUAS GROUP vizi pro Sokolovsko, kde společnost vždy hrála významnou roli.

Archiv starších čísel magazínu Nová Energie