TVOŘÍME SOKOLOVSKO.

S respektem k přírodě rozvíjíme moderní energetiku, protože budoucnost nám není lhostejná.

Připravujeme realizaci výjímečných developerských projektů s příznivým dopadem na místní ekonomiku a životní prostředí. Aktivně se podílíme na zajištění zaměstnanosti a usilujeme o spokojenou budoucnost našich zaměstnanců a jejich dětí. Stojíme při Vás již dvě stě třicet let. Společně s Vámi teď měníme náš region v ještě lepší místo pro život.

1792

1792

Johann David Starck si od Nosticů pronajímá starou slévárnu mosazi ve Stříbrné, kde zahajuje výrobu dýmavé kyseliny sírové. Během několika let se mu podaří snížit její cenu ze 160 zlatých za vídeňský cent na na pouhou desetinu a zcela tak ovládne domácí trh s touto komoditou.

1885

1885

Johann Anton Starck založil firmu Dolové a průmyslové závody v Dolním Rychnově, dříve firma J. D. Starck, která dál expanduje především v oblasti těžby uhlí. O rok později firma instaluje první dynamo a stává se průkopníkem elektrifikace revíru. V roce 1907 v Dolním Rychnově pak otevírá svou první elektrárnu.

1945

1945

Na základě dekretu prezidenta republiky je firma v říjnu 1945 zestátněna a dalším dekretem vzniká v březnu 1946 národní podnik Falknovské hnědouhelné doly a briketárny ve Falknově, později HDB Sokolov. Těsně před zestátněním se společnost podílela na více než polovině celkové těžby v revíru.

1959

1959

Provoz zahájila nová elektrárna v Tisové. Její první blok o výkonu 183,8 MW doplnil o tři roky později další s výkonem 112 MW. Šlo o vůbec první velkoelektrárnu na území tehdejšího Československa. Později se stala i hlavním zdrojem tepla pro města Sokolov, Habartov a přilehlé obce.

1960

1960

Zřízení Kombinátu pro využití hnědého uhlí Vřesová a zahájení výstavby zpracovatelské části, která zahrnuje, mimo jiné, technologie pro úpravu hnědého uhlí, teplárnu nebo výrobu svítiplynu. O patnáct let později je zpracovatelská část spojena s těžební a vzniká Palivový kombinát Vřesová.

1994

1994

Fond národního majetku zakládá společnost Sokolovská uhelná. Ve Vřesové je o dva roky později dokončena výstavba paroplynové elektrárny s dvěma bloky o souhrnném výkonu 400 MW. Ty jsou prvními svého druhu ve stabilním provozu v ČR. Mimo jiné slouží k vyrovnávání frekvence a napětí přenosové soustavy.

2004

2004

Privatizace společnosti jejími manažery. Technologie zpracovatelské i těžební části procházejí modernizací, rozsáhle se investuje do oblasti ochrany životního prostředí. V roce 2009 firmu vážně zasáhne sesuv vnitřní výsypky lomu Jiří a později i skokový nárůst ceny emisních povolenek.

2020

2020

Nečekaný odchod jednoho z vlastníků společnosti Františka Štěpánka. V jeho osobě firma i celý region ztratili obrovského patriota, který žil pro společnost i kraj. Byl jedním z hlavních iniciátorů významných investičních i revitalizačních projektů, které zásadní měrou přispěly k rozvoji Sokolovska.

2021

2021

Idea využít existující potenciál v lidské, technické i ekonomické rovině pro start nového rozvoje Karlovarského kraje vede ke vzniku SUAS GROUP. Ta se stává nositelem nových ambiciózních záměrů a projektů s cílem zajistit ekonomickou a sociální stabilitu oblasti i její budoucí prosperitu.

Tvoříme Sokolovsko. Hero & Outlaw spouští kampaň pro SUAS GROUP

Komunikační agentura Hero & Outlaw vytvořila pro průmyslovou skupinu SUAS GROUP první ucelenou mediální kampaň v novodobé historii společnosti. Kampaň je zaměřena především na podporu viditelnosti značky SUAS GROUP v rámci svého mateřského regionu a na nábor nových pracovníků v souvislosti s modernizací a transformací průmyslu na Sokolovsku. Startuje 1. července a v Karlovarském kraji, lokalitě působnosti SUAS GROUP, poběží až do konce letošního roku.

SUAS GROUP je sesterská firma tradiční Sokolovské uhelné. Díky postupnému odklonu od těžby hnědého uhlí zajišťuje pro skupinu směřování do oblastí nové energetiky, strojírenství, ekologie či developmentu. Skupina působí na Karlovarsku, kde je tradičním a historicky nejvýznamnějším zaměstnavatelem. Dnes zaměstnává na 2 500 lidí a stejně jako ostatní firmy v regionu se potýká s tradičními problémy pohraničních regionů a celkově českého průmyslu. Těmi jsou nedostatek pracovníků a „odliv mozků“ do větších měst nebo směrem do zahraničí.

Kampaň je proto zaměřena na podporu náboru a posílení značky SUAS GROUP v regionu Sokolovsko a v Karlovarském kraji. Vizi kampaně podporuje personální ředitelka SUAS GROUP, Pavlína Havlanová: „Sokolovská uhelná reprezentuje lokální průmysl již přes 230 let. S novými oblastmi našeho podnikání prostřednictvím sesterské SUAS GROUP, které směřují zejména do nové neuhelné energetiky, strojírenství a moderních technologií potřebujeme zaujmout nové zaměstnance, kteří nám pomohou Sokolovsko dál rozvíjet. Chceme jim ukázat, že i v době „pouhelné“ je práce u nás perspektivní a že má současně vyšší poslání, kterým je udržitelný rozvoj celého regionu.“

Příležitost ke spuštění první image a náborové kampaně popisuje také Kateřina Pištorová, která za Hero & Outlaw pracuje pro SUAS GROUP na pozici PR managera a tiskové mluvčí: „Stabilní, atraktivní zaměstnavatel a současně firma, která podniká v atraktivních oborech budoucnosti. To je cílem sdělení nové kampaně. Jako největší zaměstnavatel v kraji a reprezentant soukromého sektoru musí určovat trendy ve směřování celého regionu. Dlouhodobě na značce pracujeme a kampaň podtrhuje naše dosavadními aktivity, kterými skupinu na Karlovarsku prezentujeme. Propojováním státního, soukromého i akademického sektoru systematicky rozvíjíme Karlovarský kraj, který se díky rekultivacím těžebního území skutečně stává lepším místem pro život. Vlajkovou lodí celé transformace je nová energetika, obnovitelné zdroje a zejména lokalita okolí jezera Medard, zatopeného lomu a nyní největšího jezera v České republice, které skýtá spoustu rozvojových možností a které je součástí hlavního vizuálu kampaně.“

Klíčoví jsou pro projekt ale sami stávající zaměstnanci, jak popisuje Karolína Černochová, která má kampaň v rámci Hero & Outlaw na starost: „Pro většinu stávajících i bývalých zaměstnanců je Sokolovská uhelná potažmo SUAS GROUP „love brandem“. Chtěli jsme, aby se jejich vztah propsal i do pocitového vyznění celého příběhu. Proto jsme pro kampaň vytvořili vizuály s reálnými zaměstnanci firmy napříč pracovními pozicemi tak, aby oslovily cílové skupiny napříč regionem. Bez ohledu na věk nebo pracovní zařazení. Navíc nás práce s nadšenými „modely“ strašně bavila a myslím, že se díky tomu posiluje i takový ten osobní patriotismus, který si každý ke svému zaměstnavateli buduje.“

V kampani jsou akcentovány dvě vzájemně se propojující linie. Vztah k regionu a lidé, kteří stojí za SUAS GROUP, který je srdcem regionu, je jeho impulsem k tvorbě něčeho nového. Tvoří přidané hodnoty pro budoucí generace. Zaměstnanci jsou srdcem
každé firmy a jen díky nim se může i SUAS GROUP dostat do povědomí širší veřejnosti jako firma, na kterou mohou být právem hrdí. Claim „Tvoříme Sokolovsko“ pak vyjadřuje moderní směřování transformované skupiny s důrazem na perspektivu pro Sokolovsko a Karlovarský kraj.

Hero & Outlaw má ve svém portfoliu také další významné klienty z průmyslového a energetického segmentu. Jakub Splavec, Senior PR Consultant a lídr týmu k celé věci říká: „Česká republika je zemí neskutečné průmyslové tradice a tuzemské firmy v sobě skýtají spoustu komunikačních příležitostí. Transformace a modernizace průmyslu si žádá také sjednocenou firemní komunikaci, díky které se mohou lépe prezentovat na poli employer brandingu, ale i jako konkurenceschopné firmy. V rámci týmu jsme tu od toho, aby, ať už tradiční či noví čeští průmyslníci neseděli v koutě a mohli v úžasné historii svých firem pokračovat v novém, atraktivním kabátě.“

Jako nosiče kampaně pro SUAS GROUP Hero & Outlaw vybrali nejčtenější tituly a nejoblíbenější rádiové stanice v regionu. Venkovní kampaň doplňují billboardy a velký outdoor, důraz je v kampani kladen na sociální sítě skupiny a nová média. Samozřejmostí je pak zahrnutí vlastních nosičů a interní komunikace SUAS GROUP.

Vizuály ke stažení zde:

https://www.dropbox.com/s/skc233a7lp7btsr/SUAS_PRINTY_JPG.zip?dl=0&file_subpath=%2FSUAS_PRINTY_JPG

https://www.suasgroup.cz

https://www.suasgroup.cz/kariera/kariera

Kampaň fotografoval: Marek Bartoš

Kreativa a copy: Hero & Outlaw

 

Kontakt pro média:

Kateřina Pištorová, Senior Consultant
+420 775 977 570, Muchova 6, Praha 6, 160 00
www.heroandoutlaw.com

Vedení SUAS GROUP

Jsme SUAS GROUP. Sokolovsko, Karlovarsko, nádherný kus země, úžasná krajina. Chodov, Sokolov, Staré Sedlo, Březová, Habartov. Všude tady a na spoustě jiných míst působíme a pracujeme. Energetika, cirkulární ekonomika, realitní a developerské činnosti či strojírenství. To jsme my. My a naši lidé. Lidé, kterých si vážíme a kteří dělají ze Sokolovska jednu z nejkrásnějších a nejrozvinutějších částí České republiky.

Pavel Tomek předseda dozorčí rady
Jan Smolka místopředseda dozorčí rady
Jiří Pöpperl předseda představenstva
David Najvar místopředseda představenstva
Pavel Francisko člen představenstva
Pavel Poc člen představenstva
Jan Filip člen představenstva
Pavlína Havlanová HR manažerka

Magazín Nová Energie

Představujeme vám 2. číslo magazínu Nová Energie skupiny SUAS GROUP, společnosti, která se pohybuje na poli energetiky, cirkulární ekonomiky, realitní a developerské činnosti a strojírenství.

Narůstající globální ekologické problémy ukazují, že uhelná energetika není dlouhodobě udržitelná. A to jak enviromentálně, tak z pohledu surovinového nebo energetického. Jediné řešení nabízí zodpovědnost velkých firem, jakou SUAS GROUP je, vůči svému okolí a jejich vůle se transformovat. V magazínu představují klíčové postavy skupiny SUAS GROUP vizi pro Sokolovsko, kde společnost vždy hrála významnou roli.

Archiv starších čísel magazínu Nová Energie