Týdeník Hrot - Bereme všechno kromě plynu

SOKOLOVSKÁ UHELNÁ S NOVOU MAJETKOVOU STRUKTUROU PLÁNUJE INVESTICE DO ZELENÉ ENERGETIKY I DO SÍTÍ. ZATÍM VŠAK TÁPE NAD BUDOUCNOSTÍ ZEMNÍHO PLYNU A UHLÍ. A TOTÉŽ PLATÍ I PRO CELÝ STÁT 

Text: Jan Brož

Foto: Tomáš Novák

Obří oranžový velkostroj KU800 se prokousává skrývkou hnědouhelného lomu Jiří směrem na západ, kde leží jezero Medard, které vzniklo po těžbě uhlí na Sokolovsku. Okolí Medardu plánuje vlastník Sokolovská uhelná a sesterská společnost SUAS Group proměnit v rekreační a rezidenční lokalitu, a vodní plocha se tak má stát symbolem vstupu skupiny do nové éry. 

Obě propojené společnosti minulý týden oznámily zásadní změnu vlastnické struktury. Majetkově i z výkonných funkcí se stahuje Jaroslav Rokos, dlouholetý partner předloni zemřelého většinového vlastníka Františka Štěpánka. Rokos v obou společnostech držel 42procentní podíl, po vypořádání transakce celou skupinu ovládne Svěřenský fond Františka Štěpánka, do kterého vložili své podíly dědicové zesnulého podnikatele. Podle všeho neodchází Rokos ve zlém, celoživotní těžař se však už necítil být tím pravým pro transformaci skupiny. Přechod k bezuhelné budoucnosti přenechal na starost kolegům. 

Odchod od uhlí naplánovala skupina na období kolem roku 2030. V minulosti těžila Sokolovská uhelná přes sedm milionů tun uhlí ročně. Objem těžby však v posledních letech klesal a dnes je spo- lečnost zhruba na polovině dřívějších čísel. Vedle projektů spojených s oživením jezera Medard proto naplánovala postupný přechod k zemnímu plynu, obnovitelným zdrojům a dalším moderním technologiím, jako jsou baterie či vodík. 

Vzhledem k energetické krizi vyvolané válkou na Ukrajině se však v současnosti stanovování jakýchkoli termínů rovná věštění. Svědčí o tom i to, že druhé ze dvou největších rypadel KU800 (tentokrát ve žlutém provedení), které od loňského října stojí, horníci nyní zase připravují pro těžbu. Od července by žlutý stroj měl zase odstraňovat skrývku spolu s oranžovým kolegou. „Začneme zase těžit, abychom co nejdříve odkryli uhlí, které je žádané. Znovu přijmeme i lidi, které jsme už propustili,“ říká člen představenstva Sokolovské uhelné a SUAS Group Pavel Francisko. To zrovna nepotvrzuje zkazky o konci uhlí. 

Příliš drahé plynové teplo 

Rekordní růst cen plynu vyvolaný válkou i omezování dodávek do Evropy umocnily důležitost přechodu k zeleným energiím. Zároveň vrátily alespoň dočasně do hry i uhlí a naopak odsunuly do pozadí již rozjeté plány na plynovou transformaci. SUAS pozastavila pokročilé plány na zásobování Sokolova teplem ze dvou kotelen na zemní plyn. Investice za 150 milionů korun měla nahradit dodávky z uhelné elektrárny Tisová. „Jsme ve fázi, kdy máme pořízenou technologii a máme připraveny zemní práce, ale s ohledem na cenový vývoj zemního plynu by investice nedávala ekonomické ratio,“ vysvětluje Pavel Tomek, který stojí v čele Svěřenského fondu Františka Štěpánka. Vzhledem k rekordním cenám na burzách by totiž bylo „plynové“ teplo pro obyvatele Sokolova ekonomicky neúnosné. 

Společnost má přitom už objednány, a dokonce zaplaceny dva plynové kotle. Jejich instalace se však přesouvá minimálně na jaro 2023. Podle Tomka je možná i varianta, že skupina projekt úplně odpíská. „Pokud by došlo k přerušení dodávek plynu z Ruska a nebyl by dostatek dodávek zemního plynu v přijatelné cenové úrovni, potenciál budoucnosti plynových kotelen v tuto chvíli nevidí- me,“ míní Tomek. 

Kvůli rekordním cenám také úplně stojí paroplynová elektrárna Vřesová. Zdroj původně využívající energoplyn z hnědého uhlí přešel na zemní plyn před dvěma lety. Za normálních okolností by podle Tomka jela Vřesová na plný výkon, kvůli rekordním cenám paliva se však její provoz nevyplatí. A není jediná. Podle dat zveřejňovaných Skupinou ČEZ vyráběla paroplynová elektrárna Počerady letos v dubnu pouze asi dvanáct hodin. A to ještě na naprosto minimální výkon. Ve stejném měsíci v loňském roce jel zdroj s výjimkou osmi dnů na plný výkon prakticky nepřetržitě. 

Podle modulu Energostat serveru oEnergetice.cz zajišťovaly loni v dubnu plynové elektrárny v Česku 15,1 procenta produkce elektřiny. Letos to bylo za stejné období jen 5,5 procenta. Rozdíl pokryla vyšší výroba z hnědého i černého uhlí a jádra. Připomeňme, že loni v dubnu se megawatthodina plynu obchodovala na burzách za méně než dvacet eur. V současnosti je to mezi 95 a sto eury. „Máme tady stabilní zdroje, ale vypadávají nám plynovky. Počerady nejdou, Vřesová jede na minimální výkon,“ zhodnotil aktuální situaci Martin Durčák, předseda představenstva správce přenosové soustavy ČEPS. 

Pro výrobu elektřiny z plynu sice mluví i rekordní ceny elektřiny a proti uhlí naopak drahá povolenka, při současném nastavení se ale i tak vyplatí vyrábět elektřinu raději z uhlí. To si zřejmě uvědomuje i vláda. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková sice dál veřejně deklaruje, že konec uhlí v Česku je naplánován nejpozději na rok 2033 a těžební limity jsou neprolomitelné, podle zdrojů týdeníku Hrot však zároveň probíhají jednání mezi státem a těžebními firmami o možnostech navýšení těžby uhlí coby domácí a cenově dostupné komodity. To se netýká jen hnědého uhlí. OKD coby jediný tuzemský těžař černého uhlí mělo původně těžbu kompletně ukončit letos, aktuálně však prověřuje možnosti dobývání až do roku 2025. 

I ČEZ proto přehodnocoval své loni oznámené plány na přeměnu elektrárny Mělník na paroplynový zdroj o celkovém výkonu tisíc megawattů. Na záměru se však nakonec nic nezmění. „Rozjela se EIA na paroplyn v Mělníce. Jelikož se se zprovozněním počítá v letech 2026 až 2030, v té době už bude situace úplně jiná. Všechny elektrárny budou navíc připraveny i na spalování vodíku,“ uvedl mluvčí společnosti Ladislav Kříž s tím, že pro zásobování Prahy teplem nemá polostátní skupina v podstatě jinou al- ternativu. Z tohoto důvodu dál podporuje plyn i vláda. 

„Nevidím podporu plynových projektů jako vyhozené peníze, ale nutnou investici. Již existují technologie, které umějí přejít z ruského plynu nejen na jiný plyn, ale i na vodík nebo biometan,“ prohlásila na nedávné Solární konferenci ministryně Hubáčková. 

Obnovitelná energetika a sítě jedou 

Pokud však ceny energetických komodit svědčí „špinavému“ uhlí, potom svědčí 9 i „čisté“ energii z větru či slunce. Jak řekl v nedávném rozhovoru pro týdeník Hrot přední tuzemský energetický právník Petr Zákoucký, díky rekordním cenám elektřiny se investice do obnovitelných zdrojů stává pomalu zcela tržní variantou i v zemích typu Česka, kde přírodní podmínky nejsou nejvhodnější. 

Na rozdíl od plynu tak SUAS Group své solární plány nepozastavuje, právě naopak. Skupina získala podporu z Modernizačního fondu pro projekt čtyř fotovoltaických parků o celkovém výkonu 88 megawattů. Jde o investici ve výši 460 milionů korun. 

„Soutěžíme kompletně dodávku projektu včetně materiálu a prací. U dvou projektů chceme výběr zahájit v druhé polovině roku, takže výběr dodavatele očekáváme na přelomu let 2022 a 2023. Další dva projekty budou asi s půlročním zpožděním,“ nastiňuje harmonogram Tomek. 

Vedle toho SUAS už na podzim zprovozní i menší fotovoltaiku o výkonu 2,7 megawattu, kterou skupina postavila zcela bez podpory. Vznikne v lokalitě Lipnice u obce Vintířov. Zjednodušeně lze říct, že si s jejím zapojením chce energetická skupina odzkoušet současné fungování obnovitelných i konvenčních zdrojů v jednom systému. „Máme zdroje plynové, uhelné a budou nám přibývat zdroje z oblasti fotovoltaiky. Chceme se naučit, jak celý koncept v rámci dispečinku, softwarově i lidsky řídit,“ vysvětluje záměr Tomek. 

Za největší překážku rozvoje zelené energetiky považuje nedostatečnou kapacitu distribučních sítí. V obnovitelné branži je vžitá představa, že právě distributoři se rozvoji zelené energetiky nejvehementněji brání. Podle Davida Šafáře z představenstva společnosti EG.D, která spravuje distribuční síť na jihu Čech a jižní Moravě, narážejí nové zdroje na omezenou kapacitu distribuční sítě jen v ojedinělých případech. „Vede to však k tomu, abychom zahájili investiční proces a připravili síť na zapojení nových zdrojů,“ říká Šafář. 

I v této oblasti proto vidí sokolovská skupina příležitost. „Víme o tom, že bude muset dojít k zásadnímu rozšíření kapacit,“ říká Tomek. SUAS se proto nedávno spojila se skupinou Carbounion Bohemia miliardáře Petra Pauknera a společně založily nový podnik SUAS Grid, zaměřený na výstavbu energetické sítě v regionu západních a severních Čech. Vedle navýšení kapacity budou podle Tomka stávající sítě muset projít i nutnou obnovou, aby ustály očekávaný nápor zdrojů s nepravidelnou výrobou. SUAS Grid počítá pro začátek s tržbami v řádu stovek milionů korun. 

Situace těžařů ze Sokolovska je pří- značná pro celý energetický sektor. Uhlí nejspíš sehraje kvůli krizi o něco větší roli, než jsme si v rámci boje proti klimatickým změnám přáli a představovali. Také zelenou energetiku však čeká boom, zvlášť pokud nová evropská strategie REPowerEU odstraní administrativní překážky, které nejen v Česku jejímu rozvoji brání. 

To s sebou přinese i vlnu nutných investic do „drátů“. Velkou neznámou zůstává plyn. Bude ho dostatek? Za kolik? A odkud? Z Ruska, z USA, nebo z Kataru? Anebo ho nahradí vodík či biometan? To jsou otázky, na které dnes hledají odpovědi všichni. 

 

 

 

 

 

Kontakt pro novináře

Kateřina Pištorová
PR manažerka & tisková mluvčí
katerina.pistorova@heroandoutlaw.com
+420 775 977 570

Vladislav Podracký
podracky@suas.cz
+420 603 815 770

 

Tiskové zprávy

Tvoříme Sokolovsko. Hero & Outlaw spouští kampaň pro SUAS GROUP
01.07.2022

Karlovarský kraj bude spolupracovat na rozvoji chemického průmyslu v regionu
21.06.2022

Personální změna v představenstvu společností SUAS GROUP a Sokolovské uhelné. Novým členem představenstva se stává Ing. Jan Filip, MSc., MBA
01.06.2022

Změna v akcionářské struktuře Sokolovské uhelné a SUAS GROUP. Menšinový akcionář Jaroslav Rokos se rozhodl pro změnu v životní dráze
30.05.2022

Koupaliště a kemp Michal opět otevírá své brány
20.05.2022

SUAS GROUP upevňuje svou roli a zakládá SUAS Facility
16.05.2022

SUAS GROUP se zaměří na výstavbu elektrických rozvodných sítí
04.05.2022

Golf Sokolov zahajuje sezónu
25.03.2022

Pomoc Ukrajině
07.03.2022

Urbanistická studie jezera Medard zná svého zhotovitele
28.02.2022

300 milionů korun do ekologizace
26.01.2022

Města Karlovy Vary, Chodov a Nová Role a teplárenské společnosti uzavírají společné memorandum
12.01.2022

Novoroční slovo
20.12.2021

Oznámení o personální změně v představenstvu společnosti
03.12.2021

Energetická SUAS GROUP posiluje a hledá nové zaměstnance. Kromě pozic v provozech obsazuje i manažerská místa
23.09.2021

Krajské technické školy budou reagovat na potřeby regionálních zaměstnavatelů
16.09.2021

SUAS GROUP podpoří sport
27.07.2021

SUAS GROUP se propojuje s BAU-STAV
20.07.2021

Změna ve složení dozorčí rady Sokolovské uhelné
02.07.2021

Karlovarský kraj a SUAS GROUP vypisují soutěž na urbanistickou studii jezera Medard
30.06.2021